Muratlı Meslek Yüksekokulu

YETERLİLİKLER
Finans Bankacılık ve Sigortacılıkİşletme Yönetimi1-Yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma2-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma4-Sorumlu olduğu personelin faaliyetlerini objektif olarak değerlendirerek, gelişimlerine destek vermek5-Mesleki anlamda edindiği kurumsal ve uygulamalı bilgileri, lisans düzeyinde veya önlisans düzeyindeki bir alanda kullanabilme becerisini kazanma6-Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel , kültürel ve etik değerlere sahip olma.7-İşletme yönetimi ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ya da takım üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliği kazanma8-İşletme yönetimi ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanma9-İşletme yönetimi ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme yetkinliğine sahip olma10-İşletme ve işletmecilik ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişiler ile paylaşabilme11-İşletme ve işletmecilik eğitimi üzerine güncel bilgi ile desteklenmiş kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak12-İşletme ve işletmecilik alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, araç ve gereçler ile diğer kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanabilme13-İşletme alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, karşılayabilme ve mesleğinde uygulama yetkinliğine sahip olma14-İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri, yorumlayabilme ve değerlendirebilme15-Düşünce sistemi geliştirerek, olguları ve sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme16-Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak17-Alanında yeterli olacak düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmakKimya Teknolojisi1-Kimya biliminin temel prensiplerini öğrenir ve diğer disiplinlerle ilişki kurar2-Kimya biliminin temel prensiplerini laboratuar çalışmalarında uygulama ve yorumlama becerisi kazanır3-Kimya alanının gerektirdiği mesleki İngilizce bilgisine sahip olur4-Kimya alanının gerektirdiği bilgisayar bilgisini uygulamalı olarak kullanır.5-Kimya alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme yetkinliği kazanır.6-Kimya alanı ile ilgili bir çalışma için bağımsız olarak ve/veya grup içinde sorumluluk alarak bilgi kaynağına ulaşır, araştırma yapar, analiz eder ve raporlama yapar7-Gıda, tekstil, çevre, polimer ve ilaç sektörlerindeki teknolojik gelişmeleri takip eder ve kimya bilgisiyle yorumlar, tartışır ve sorunlara çözüm önerisi getirir8-Fizik ve matematiğin temel prensiplerini öğrenir ve kimya branşında kullanır9-Fizikokimya ve enstrümantal analizde temel prensipleri öğrenir, analiz eder, problem çözer, enstrümantal cihazların çalışma prensiplerini öğrenir10-Fabrikanın yapısını, işleyişini bilir, sosyal haklarını, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda bilgi sahibi olur ve meslek yaşamında bu bilgileri kullanır.11-Endüstride kullanılan ve üretilen malzemeleri ve kimyasalları tanır, reaksiyonlarını yazar ve yorumlar.12-Analitik ve organik kimyada temel prensipleri öğrenir ve laboratuar ekipmanlarını da kullanarak bu prensipleri bireysel ve grup çalışmasıyla uygularKimya ve Kimyasal İşleme TeknolojileriMaliye1-Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma 2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma 3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme 4-Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel , kültürel ve etik değerlere sahip olma 5-Mesleği ile ilgili sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanma 6-Mesleği ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliği kazanma 7-Maliye, muhasebe ve vergi uygulamaları konusunda güncel bilgi ile desteklenmiş kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak 8-Maliye ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliği kazanma 9-Maliye ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanma 10-Maliye ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme yetkinliğine sahip olma 11-Maliye alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bu alanda ileri bir eğitim düzeyinde ya da benzer alanlarda kullanabilme becerisi kazanma 12-Maliye alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlama, kayıt yapma,raporlama, değerlendirebilme becerisi kazanma 13-Maliye alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme yetkinliğine sahip olma14-Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 15-Alanında kullanılan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneği kazanma 16-Alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek amacıyla yeterli düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma Muhasebe ve VergiMuhasebe ve Vergi Uygulamaları1-Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme4-Muhasebe ve vergi uygulamaları konusunda güncel bilgi ile desteklenmiş kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak5-Muhasebe ve vergi uygulamaları ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanma6-Muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bu alanda ileri bir eğitim düzeyinde ya da benzer alanlarda kullanabilme becerisi kazanma7-Muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlama, kayıt yapma,raporlama, değerlendirebilme becerisi kazanma8-Muhasebe ve vergi ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliği kazanma9-Muhasebe ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme yetkinliğine sahip olma10-Muhasebe alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme yetkinliğine sahip olma11-Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel , kültürel ve etik değerlere sahip olma12-Mesleği ile ilgili sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanma13-Mesleği ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliği kazanma14-Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak15-Alanında kullanılan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneği kazanma16-Alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek amacıyla yeterli düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmaMülkiyet Koruma ve Güvenlik Yönetim ve Organizasyon

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ
https://www.google.com.tr/maps/place/41°09'15.8"N 27°29'42.8"E/@41.154399,27.4935502,645m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.154399!4d27.495207