Muratlı Meslek Yüksekokulu

Kurumsal Tarihçe

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 Maddesi uyarınca, 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında Trakya Üniversitesi’ne bağlı olarak, "Cam" ve "Muhasebe" programları olmak üzere iki programda faaliyete başlamıştır. 17.03.2006’da 5467 sayılı kanun ile bağlantısı değiştirilerek Trakya Üniversitesi’nden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne aktarılmıştır.

Yüksekokulumuzda, “İşletme Yönetimi”, “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” ile “Kimya Teknolojisi” programlarına ilave olarak 2012 yılında "Maliye" ve “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” programları, 2018 yılında “Sosyal Güvenlik” programı açılmış olup, eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

1995-2016 yılları arasında kısıtlı fiziki imkanlar ile hizmet veren Yüksekokulumuz, 2016 yılından itibaren 32 bin m2’lik Hacı İsmail Temel Dubaz Yerleşkesi’nde, 8 derslik, 211 kişilik konferans salonu, 40 kişi kapasiteli bilgisayar laboratuvarı, kimya laboratuvarı, 100 kişilik yemekhane ve 202 m2’lik kantinden oluşan toplam 3.828m2 kapalı alana ve 760 m2’lik açık spor tesisine sahip olan yeni hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir. 

Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yer almakta olup, Tekirdağ merkezine 21 km’ mesafededir. Öğrencilerimizin ulaşımı, karayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır.

Yüksekokulumuzun Kuruluş Amaçları

Muratlı Meslek Yüksekokulu, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamıştır. Yüksekokulumuz; ülke kaynaklarının bireyler arasında optimum bir şekilde dağılması ve toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin sağlanması amacına yönelik olarak; toplumsal ve bireysel gereksinimlerin karşılanması, ekonomik açıdan işletmelerin birincil amacı olan maksimum karın elde edilmesi gibi kriterler göz önünde tutularak, gerekli donanıma ve mesleki yeterliliğe sahip kalifiye insan gücünü iş hayatına kazandırmak amacıyla kurulmuştur.  

Yüksekokulumuzun eğitim amacı öncelikle işletmelere ve sanayi kuruluşlarına ara eleman yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize,  meslekte uzmanlaşabilmek için öncelikle gerekli bilgi ve donanımı kazanmaları gerektiğini ve bu kazanımları iş hayatında uygulayabilmeyi kavratmak ilk adım olarak benimsenmiştir. Yine bu amaca ulaşabilmek için; mesleki uzmanlığın gerektirdiği temel konuları içeren uzmanlık alan derslerine, ilgili programın ders müfredatında yer verilmesi ikinci adım olarak benimsenmiştir. Ara eleman yetiştirmek temel amacı dışında, işletme ve sanayi kuruluşlarında öğrencilerimizin ara eleman olarak çalışabilmelerini sağlamak ve ayrıca lisans düzeyinde öğretimlerine devam edebilmelerini sağlamak diğer amaçlarımızdandır. Bu amaçlara ilave olarak toplumu ve öğrencilerimizi bilinçlendirme amacı doğrultusunda Yüksekokulumuzda bilimsel, kültürel ve sosyal toplantı, konferans, panel vb. faaliyetler yürütülmektedir.

Yüksekokulumuz, 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında 80 öğrenci ve 3 öğretim elemanı ile başladığı yükseköğretim faaliyetine, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında kayıtlı 473 öğrenci ve 11 öğretim elemanı ile devam etmektedir.https://www.google.com.tr/maps/place/41°09'15.8"N 27°29'42.8"E/@41.154399,27.4935502,645m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.154399!4d27.495207