Tarihçe

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 Maddesi yarınca, 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında Trakya Üniversitesi’ne bağlı olarak, "Cam" ve "Muhasebe" bölümleri olmak üzere iki bölümde faaliyete başlamıştır. 2006 yılında Namık Kemal Üniversitesi’nin kurulmasıyla Trakya Üniversitesi’nden ayrılıp Namık Kemal Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuzda, “İşletme Yönetimi”, “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” ile “Kimya Teknolojisi” programlarına ilave olarak 2012 yılında "Maliye" ve “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” programları da açılmıştır.

Yüksekokulumuz binası Muratlı Belediyesi tarafından tahsis edilen ve restore edilmiş tarihi bir yapıdır. Daha sonrasında eskiden kreş olarak kullanılan ve eskiden Muratlı Kültür Merkezi olarak kullanılan binalar Yüksekokulumuza ek bina olarak tahsis edilmiştir. Halen bu binalarda Eğitim-Öğretim faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Tekirdağ ile Muratlı ilçesi arası 21km’ dir. Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ’ın Muratlı ilçe merkezinde yer almaktadır. Öğrencilerimizin ulaşımı, karayolu ve demiryolu ile sağlanmaktadır.

Muratlı Meslek Yüksekokulu, iş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamıştır. Toplumun kaynaklarının bireyler arasında optimum bir şekilde dağılmasını ve insanların gereksinimi olan mal ve hizmetlerin sağlanması amacına yönelik olarak Tekirdağ ilinin Muratlı ilçesinde toplumun talep ve ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte işletmelerin birincil amacı olan maksimum karın da elde edilmesi göz önünde tutularak, yetişmiş insan gücünü karşılamak ve eğitim-öğretimle mesleki yeterlilik kazandırılması amacıyla kurulmuştur. Yüksekokulumuzun eğitim amacı öncelikle işletmelere ve sanayi kuruluşlarına ara eleman yetiştirmektir. Bu bağlamda meslekte uzmanlaşma öncesi bir çok bilgi ve donanımı edinip bunu uygulayabilmeyi kavratmak temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda gerekli olacak uzman derslerinin temel konularının verilmesi planlanmıştır. Yüksekokulumuzdan alacakları eğitimle, ara eleman olarak işletme ve sanayi kuruluşlarında çalışmalarını ve lisans düzeyinde eğitime devam edebilmesini sağlamak bir diğer amaçtır. Yüksekokulumuz bilimsel amaçlı olmanın yanında daha çok toplumu ve öğrencilerimizi bilinçlendirme amaçlı bazı toplantı, konferans, panel vb. faaliyetleri yürütmektedir.

 

 

Kontenjan Bilgileri

2017 - 2018 - "İşletme Yönetimi" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 21
Yerleşmeye Hak Kazanan 0
Kayıt Olan 0
Yabancı Öğrenci Kontenjan 2
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2017 - 2018 - "İşletme Yönetimi" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 21
Yerleşmeye Hak Kazanan 4
Kayıt Olan 2
Yabancı Öğrenci Kontenjan 2
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2017 - 2018 - "Kimya Teknolojisi" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 41
Yerleşmeye Hak Kazanan 0
Kayıt Olan 0
Yabancı Öğrenci Kontenjan 2
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2017 - 2018 - "Kimya Teknolojisi" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 41
Yerleşmeye Hak Kazanan 34
Kayıt Olan 15
Yabancı Öğrenci Kontenjan 2
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2017 - 2018 - "Maliye" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 52
Yerleşmeye Hak Kazanan 0
Kayıt Olan 0
Yabancı Öğrenci Kontenjan 2
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2017 - 2018 - "Maliye" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 52
Yerleşmeye Hak Kazanan 46
Kayıt Olan 19
Yabancı Öğrenci Kontenjan 2
Yabancı Öğrenci Yerleşen 1

Kontenjan Bilgileri

2017 - 2018 - "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 36
Yerleşmeye Hak Kazanan 0
Kayıt Olan 0
Yabancı Öğrenci Kontenjan 2
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0

Kontenjan Bilgileri

2017 - 2018 - "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları" Kontenjan Bilgileri
Kontenjanı 36
Yerleşmeye Hak Kazanan 6
Kayıt Olan 2
Yabancı Öğrenci Kontenjan 2
Yabancı Öğrenci Yerleşen 0


https://www.google.com.tr/maps/place/41°09'15.8"N 27°29'42.8"E/@41.154399,27.4935502,645m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.154399!4d27.495207