Misyon

Öğrencilerin kendi alanlarında bilimsel bilgi ile donanmış, teknolojiyi yakalamış, dinamik, çağdaş ve Atatürkçü, araştırmacı, düşünen özgüvenli bireyler olarak yetişmesini sağlayarak topluma ve iş hayatına kazandırmak, bilimsel bilgiye katkıda bulunmak. Öğrencilere, mezuniyet sonrasında ulusal kalkınma çabalarına etkili bir biçimde katılabilecekleri, yüksek kalitede bir mesleki eğitim sunmak, ulusal ve uluslararası yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla etkileşimleri artırıp, ortak eğitim-öğretim programları oluşturarak, yükseköğretim ve araştırma platformlarında daha da etkili bir konuma ulaşmak. Çağdaş gelişmeleri izleyerek yüksek öğretim sistemi içinde kullanmak/uygulamak, çağdaş bilimsel ve teknolojik bilginin oluşması ve yayılmasına katkıda bulunmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum yaşamında, devlet yapısı içerisinde sanayide ve özel sektörde yaygın olarak kullanılmasına öncülük etmek, bireylerin başarısı ve mutluluğunu geliştirmek üzere topluma eğitim, sağlık, güvenlik, adalet gibi temel hizmet alanlarında en iyi hizmetin verilmesi için Üniversite’ye düşen katkılarda bulunmak. Doğa ve çevreye olan duyarlılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak, topluma yaşam boyu eğitim fırsatları sunmak, bireyler için meslek geliştirme fırsatları yaratmak.

 

Vizyon


Bilişim teknolojilerini üst düzeyde kullanan, girişimci, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, alanındaki sorunlara çözüm üreten bireyler yetiştirmek. Öğrencileri araştırmaya yönlendiren öğretim ve öğrenme yöntemlerini yoğun olarak kullanmak. Öğrencilere bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunacak toplumsal, kültürel, sağlık ve spor hizmetlerini en iyi biçimde sunmak. Bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanarak çevreyi anlamaya ve sürekli olarak daha da geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan; insanlık için yararlı bilimsel ve teknolojik yenilikleri kullanan ve üreten; ülkenin önceliklerini de dikkate alarak uluslararası güncel eğilimlere uygun şekilde ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası katılımlı ve disiplinlerarası etkileşim ve işbirliği ağırlıklı, akademik platformlarda iyi bilinen bir yüksekokul olmak. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki toplum ve sektörlerle ilişkilerde etkin bir rol üstlenerek bilim, teknoloji ve toplumsal sorumluluk projeleri aracılığı ile yaşam niteliğinin yüksetilmesine katkıda bulunmak.
 https://www.google.com.tr/maps/place/41°09'15.8"N 27°29'42.8"E/@41.154399,27.4935502,645m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.154399!4d27.495207