Akademik Birim Kurulu-Akademik Birim Yönetim Kurulu Kararlarını Alma ve Dağıtma İş Akış Süreci

Akademik Birim Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci

Aylıksız İzin İş Akış Süreci

Bağış veya Yardım Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci

- Burs İşlemleri İş Akış Süreci

- Dayanıklı Taşınırların Kullanım Suretiyle Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

- Ders Havuzuna Yeni Ders Ekleme İş Akış Süreci

- Ders Muafiyet İşlemleri İş Akış Süreci

- Ders Planının Güncellenmesi İş Akış Süreci

- Devir Alma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci

- Devretme Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

- Diploma İkinci Nüshası İş Akış Süreci

- Diploma İşlemleri İş Akış Süreci

- Doğrudan Temin 22d İş Akış Süreci

- Ek Ders İş Akış Süreci

- Haftalık Ders Programının Oluşturulması İş Akış Süreci

- Harç veya Öğrenim Ücreti İade İşlemleri İş Akış Süreci

- Hurdaya Ayırma Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

- İç İmkanlarla Üretilen Taşınırların Giriş İşlemlerine İlişkin İş Akış Süreci

- İç ve Dış Yazışma İş Akışı Süreci

- Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Süreci

- Kullanılmaz Hale Gelme, Yok Olma Veya Sayım Noksanı Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

- Maaş Hazırlama İş Akış Süreci

- Mal Bildirimi İş Akış Süreci

- Mazeretli Kayıt Yenileme İş Akış Süreci

- Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci

- Öğrenci Belgesi, Transkript Verme

- Öğrenci Disiplin İşlemleri  İş Akış Süreci

- Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Süreci

- Öğrenci Kayıt Sildirme İş Akış Süreci

- Öğrenci Kimlik Kartını Kaybetme İşlemi İş Akış Süreci

- Öğrenci Kontenjanları İş Akış Süreci

- Öğrenci Stajı İş Akış Süreci

- Öğretim Planı İşlemleri İş Akış Süreci

- Refakat İzni İşlemleri İş Akış Süreci

- Sağlık İzni İşlemleri İş Akış Süreci

- Satınalma Suretiyle Edinilen Taşınırların Kayıt Edilmesine İlişkin İş Akış Süreci

- Satınalma Karar Süreci İş Akış Süreci

- Sayım Fazlası Taşınırların Girişine İlişkin İş Akış Süreci

- Sayım ve Sayım Sonrasına İlişkin İş Akış Süreci

- Sınav Evraklarının Saklanması İş Akışı

Sınav Programlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

- Sınav Sonuçları İlanı İş Akış Süreci

Sınavlara İtiraz İş Akış Süreci

- Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci

- Taşınır Yönetim Hesabına İlişkin İş Akış Süreci

- Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci

- Telefon, Doğalgaz ve Su Faturası İş Akış Süreci

- Tüketim Suretiyle Taşınırların Çıkışına İlişkin İş Akış Süreci

- Üniversite Öğrenci Konseyi Seçimi İş Akış Süreci

- Üniversitelerarası Yatay Geçiş  İş Akış Süreci

- Yaz Okulu İş Akış Süreci

- Yeni Kayıt Öğrenci İşlemleri İş Akış Süreci

- Yıllık-Mazeret İzin İşlemleri İş Akış Süreci

- Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci

- Yüzde Onluk Başarı Dilimine Giren Öğrencilerin İş Akış Sürecihttps://www.google.com.tr/maps/place/41°09'15.8"N 27°29'42.8"E/@41.154399,27.4935502,645m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.154399!4d27.495207