Muratlı Meslek Yüksekokulu
2022-11-08

Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi 

2022-2024 Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi

 Seçim Takviminin Duyurulması

8 Kasım 2022

Adaylık Başvuru Tarihleri

9 Kasım – 9 Aralık 2022

Adayların İlanı

12 Aralık 2022

 Adayların Seçim Kampanyaları

12- 16 Aralık 2022

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ

 Birinci tur

20 Aralık 2022

 İkinci tur

21 Aralık 2022

 Üçüncü tur

22 Aralık 2022

 Meslek Yüksekokulu Öğrenci Temsilcisi Seçimi

23 Aralık 2022

  

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM ESASLARI

 

Öğrenci Temsilci Adaylarında aranacak nitelikler

a) Meslek Yüksekokulunun  ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyet veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

 

 

 Başvuruda Bulunmak İsteyen Adaylardan İstenen Belgeler

1 – Fotoğraf (1 Adet)

2 – Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

3 – Öğrenci Belgesi

4 – Transkript (Disiplin Cezası almadığını gösterir)

Başvuru Dilekçesi(Öğrenci İşlerinden de Alınabilir. Doldurduktan sonra Öğrenci İşlerine Teslim Edilecektir.)

 

Öğrenci Konseyi Seçim Esasları

-Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir

-Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

-Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcisi, bir yükseköğretim kurumunun; bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir.

-Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı usulle yen bir temsilci seçilir

-Öğrenci konsey başkanlığını, Yükseköğretim Kurumunun fakülte/ yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir.

-Tüm turlarda oy kullanabilecek toplam öğrenci sayısı, oy kullanan öğrenci sayısı ve kazanan adaylar ile aldıkları oy sayılarına ilişkin bilgiler tutanak halinde Rektörlüğe gönderilir.

 https://www.google.com.tr/maps/place/41°09'15.8"N 27°29'42.8"E/@41.154399,27.4935502,645m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d41.154399!4d27.495207